Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt

Wersje programu Grafik

9.1.0.0
   z dnia 08 październik 2023r.
 • Dodano godziny nadliczbowe z tytułu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy w Analizie zmian pracownika.
 • Dodano pomoc w oknach analiz Grafika i Pracownika.
 • Analiza szczegółowa godzin:
  1. dodano kolumnę z ilością przepracowanych godz. dla analiz: roku, m-ca i zakresu,
  2. dodano Analizę czasu pracy stanowiska.
9.0.0.0
   z dnia 11 luty 2023r.
 • Dodano Tygodniową i Dobową normę czasu pracy.
 • Poprawiono funkcjonalność okien dodawania i edycji pracowników.
8.3.5.0
   z dnia 10 listopad 2022r.
 • Poprawiono przesyłanie uwag do programu z poziomu okna programu.
 • Poprawiono przywracanie kopii zapasowej danych.
 • Poprawiono przeliczanie godzin zaliczanych do Tygodniowej normy czasu pracy.
 • Poprawiono automatyczne wypełnianie grafika.
8.3.4.0
   z dnia 25 wrzesień 2022r.
 • Poprawiono działanie analiz.
8.3.3.0
   z dnia 18 czerwiec 2022r.
 • Poprawiono działanie analiz.
 • Poprawiono funkcjonalność: Cofnij/Powtórz.
8.3.2.0
   z dnia 06 kwiecień 2022r.
 • Poprawiono zliczanie godzin nadliczbowych a Analizie szczegółowej godzin: zakres-ogółem.
8.3.1.0
   z dnia 02 styczeń 2022r.
 • Poprawiono automatyczne wypełnianie grafika.
8.3.0.0
   z dnia 16 grudzień 2021r.
 • Zwiększono funkcjonalność analizy pracownika.
 • Poprawiono wysyłanie uwag do programu z poziomu aplikacji.
8.2.0.0
   z dnia 23 listopad 2021r.
 • Dodano funkcjonalność Cofnij/Powtórz na poziomie grafika.
 • Skrócono czas automatycznego wypełniania grafika.
8.1.4.0
   z dnia 02 listopad 2021r.
 • Usunięto błąd tworzenia nowego stanowiska.
8.1.3.0
   z dnia 31 maj 2021r.
 • Poprawiono działanie programu.
 • Usunięto drobne błędy.
8.1.2.0
   z dnia 23 marzec 2021r.
 • Poprawiono sprawdzanie wersji programu na serwerze.
8.1.1.0
   z dnia 16 marzec 2021r.
 • Poprawiono zapis danych i wspólpracę z bazą danych.
8.1.0.0
   z dnia 21 listopad 2020r.
 • Poprawiono wyświetlanie aplikacji na wyświetlaczach o wysokiej rozdzielczości (HDPI).
 • W przypadku niepełnych godzin - wizualizacja danych z dokładnością w minutach.
8.0.0.0
   z dnia 07 sierpień 2020r.
 • Dodano możliwość zapisu danych na zewnętrznym serwerze bazodanowym.
7.0.0.0
   z dnia 03 luty 2019r.
 • Dodano przesyłanie uwag/sugestii do programu przez użytkownika.
 • Dodano obsługę niedziel niehandlowych.
 • Dodano roczne zestawienie godzin pracownika.
 • Poprawiono analizę szczegółową godzin.
6.6.0.0
   z dnia 19 listopad 2018r.
 • Dodano tygodniową normę godzin pracy.
 • Poprawiono działanie Raportu błędów.
 • Poprawiono działanie Analizy grafika w czasie edycji grafika.
6.5.0.0
   z dnia 02 listopad 2018r.
 • Dodano menu kontekstowe do edycji grafika.
 • Poprawa działania kreatora nowego grafika.
6.4.0.0
   z dnia 27 wrzesień 2018r.
 • Poprawa funkcjonalności edycji utworzonych grafików.
 • Poprawa funkcjonalności edycji grafika w oknie kreatora.
6.3.0.0
   z dnia 14 czerwiec 2018r.
 • Poprawa funkcjonalności edycji utworzonych grafików.
 • Edycja grafika za pomocą myszki techniką przeciągnij i upuść /kopiowanie lub przenoszenie zmian/.
6.2.0.0
   z dnia 22 kwiecień 2018r.
 • Nowa sekcja w "Analizie grafika" - rozbicie czasu pracy na poszczególne zmiany dla każdego pracownika.
 • Nowe symbole w grafiku: ws - dzień wolny za sobotę i wn - dzień wolny za niedzielę. Art. 147 Kodeksu Pracy.
 • Większa elastyczność pracy z grafikiem.
6.1.0.0
   z dnia 27 luty 2018r.
 • Poprawa funkcjonalności programu.
6.0.0.0
   z dnia 22 grudzień 2017r.
 • Nazwy dni tygodnia w "Grafikach" i "Karcie pracy" pracownika.
 • Własne symbole pracy.
5.0.1.0
   z dnia 27 październik 2017r.
 • Poprawa funkcjonalności "Miesięcznej karty pracy" pracownika.
5.0.0.0
   z dnia 25 wrzesień 2017r.
 • Dodano "Miesięczną kartę pracy" pracownika.
 • Nazwa Firmy/Komórki organizacyjnej w opcjach programu.
4.0.0.0
   z dnia 24 styczeń 2017r.
 • Dodano grafiki dyżurów - pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy poza normalnymi godzinami pracy – w rozumieniu Kodeks Pracy Art. 1515.
3.3.0.0
   z dnia 27 wrzesień 2016r.
 • Zmiana platformy uruchomieniowej z NET 2.0 na NET 4.0.
 • Poprawa wysyłania maili.
 • Poprawa edycji typu dnia.
3.2.0.0
   z dnia 03 maj 2016r.
 • Dowolny wymiar czasu pracy pracownika.
 • Dowolny okres rozliczeniowy czasu pracy pracownika.
3.1.0.0
   z dnia 14 luty 2016r.
 • Obsługa programu z klawiatury.
 • Godziny świąteczne i nocne w analizie grafika.
3.0.0.0
   z dnia 25 listopad 2015r.
 • Tworzenie dowolnych szablonów pracy.
 • Zmiana edycji stanowisk pracy.
2.3.0.0
   z dnia 17 lipiec 2015r.
 • Kontrola ilości kolejnych niedziel i nocy.
 • Dodano raport błędów grafika.
 • Poprawiono analizę grafika i pracownika.
 • Obsługa dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Godziny nocne w analizach i wydrukach.
2.2.0.0
   z dnia 02 styczeń 2015r.
 • Dodano pomoc do programu - klawisz F1.
 • Przebudowa programu w celu poprawienia szybkości działania.
 • Uelastycznienie edycji grafika.
2.1.0.0
   z dnia 15 październik 2014r.
 • Dodatkowa wizualizacja grafika w postaci godz. rozpoczęcia i zakończenia pracy na zmianie.
 • Wydruk grafika dla pojedynczego pracownika, zapis do pliku pdf.
 • Generowanie listy obecności dla grafika.
2.0.0.0
   z dnia 09 kwiecień 2014r.
 • Umożliwiono obsadę wielu pracowników na pojedynczym stanowisku.
 • Poprawiono funkcjonalność analizy pokrycia zmian w grafiku.
 • Poprawiono funkcjonalność kreatora nowego grafika.
 • Usprawniono edycję zmian w grafiku.
1.7.1.0
   z dnia 20 luty 2014r.
 • Usunięto błąd w czasie tworzenia nowego grafika.
 • Wprowadzono drobne poprawki.
1.7.0.0
   z dnia 02 luty 2014r.
 • Optymalizacja bazy danych.
 • Dodano kolorowanie planowanych oraz edytowanego dnia w Grafiku.
 • Dodano automatyczne tworzenie kopii zapasowej danych podczas zamknięcia programu.
 • Dodano tworzenie i przywracanie kopii zapasowej danych przez użytkownika z menu programu.
 • Usprawniono pomoc dla użytkownika w oknie programu.
 • Poprawiono funkcjonalność paska narzędziowego.
 • Optymalizacja zapisu dokumentów w formacie pdf.
1.6.0.0
   z dnia 04 styczeń 2014r.
 • Poprawiono funkcjonalność okna pomocy kontekstowej.
 • Dodano pasek postępu dla eksportu dokumentu do PDF.
 • Dodano animację postępu dla ładowania aplikacji i otwierania Grafików.
 • Poprawiono funkcjonalność okna 'O programie'.
1.5.0.0
   z dnia 12 wrzesień 2013r.
 • Poprawiono obsługę stanowisk.
 • Dodano obsługę świąt ruchomych w kalendarzu.
1.4.0.0
   z dnia 03 sierpień 2013r.
 • Poprawiono obsługę notatek dla Grafika.
 • Godziny rozpoczęcia i czas pracy z dokładnością w minutach.
1.3.1.0
   z dnia 04 marzec 2013r.
 • Poprawiono uruchamianie aplikacji w systemach 64 bit.
1.3.0.0
   z dnia 12 styczeń 2013r.
 • Poprawiono export do PDF.
 • Dodano nowe pozycje w Analizie Pracownika w, n, o itp.
 • Dodano wysłanie Grafika przez e-mail.
1.2.1.0
   z dnia 06 listopad 2012r.
 • Poprawa drobnych błędów.
1.2.0.0
   z dnia 26 październik 2012r.
 • Dodano obsługę nowych symboli rodzaju pracy.
 • Modyfikacja wydruku grafika i eksportu do pdf: opisy symboli rodzaju pracy, linie na podpisy dla pracowników z Grafika.
 • Dodano nowe symbole pracy do analiz godzin.
 • Modyfikacja podglądu wydruku dla wybranych ustawień papieru.
 • Analizy godzin: wydruk, podgląd wydruku, eksport do pdf, pomoc.
 • Wizualizacja nieaktualnej analizy.
1.1.0.0
   z dnia 07 sierpień 2012r.
 • Dodano możliwość obsługi notatek dla Grafika.
 • Modyfikacja wydruku Grafika: data, godzina, autor, nr. strony, wersja programu.
 • Zapis Grafika do PDF.
1.0.3.0
   z dnia 13 czerwiec 2012r.
 • Modyfikacja paska narzędziowego.
 • Poprawa edycji obsady stanowisk.
1.0.2.0
   z dnia 06 maj 2012r.
 • Poprawa edycji grafika.
 • Poprawa wydruku dla drukarki monochromatycznej.
1.0.1.0
   z dnia 18 marzec 2012r.
 • Usunięto błąd podczas uruchamiania programu.
(C) Rabasoft 2012-23