Widok okna z Grafikiem - lewa strona Widok okna z Grafikiem - prawa strona
Home | Pomoc | Galeria foto | Pobieranie Rejestracja | Licencja | Cena | Kontakt

Przeznaczenie

Program Grafik wspomaga planowanie i organizację czasu pracy pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

Zadaniem programu jest ułatwienie planowania czasu pracy oraz zabezpieczenie przed potencjalnymi błędami. Dostępne są rozbudowane moduły analityczne oferujące dynamiczne charakterystyki edytowanego grafika i pracownika oraz zestawienia dotyczące zatrudnienia ogółem, zatrudnienia w określonym przedziale czasowym, pracowników razem i oddzielnie dla każdego z nich.

Program operuje na podstawowych zasobach związanych z wykonywaną pracą tj.: stanowisko, pracownik, obsada stanowiska i szablon pracy. Każdy z tych elementów można edytować w wymaganym zakresie tak, aby dane odzwierciedlały rzeczywisty stan zatrudnienia.

Po wykonaniu planu pracy grafik można wydrukować celem udostępnienia go na docelowym stanowisku. Program umożliwia eksport wykonanych grafików i analiz w formacie pdf oraz przesłanie wykonanego harmonogramu emailem na konkretne stanowisko pracy.

Instalacja

Instalacja programu sprowadza się do skopiowania plików programu do wybranego folderu. Program nie ingeruje w system operacyjny oraz nie wprowadza żadnych wpisów do rejestru systemowego. Zaleca się utworzenie skrótu do programu na pulpicie w celu łatwiejszego dostępu do aplikacji.

Odinstalowanie programu nie wymaga użycia de-instalatora. Wystarczy usunąć katalog aplikacji z dysku twardego komputera. Pamiętać jednak należy, że wraz z usunięciem plików wszystkie dane zostaną bezpowrotnie utracone.

Aktualizacja polega na skopiowaniu plików dostępnych w aktualizacji do folderu z plikami aplikacji. W przypadku istnienia starszej wersji pliku należy zastąpić go nowszym, dostępnym w aktualizacji programu. Zaleca się wcześniejsze utworzenie zapasowej kopii danych.

Charakterystyka

 • Lokalny lub zdalny zapis danych na serwerze bazodanowym.
 • Grafiki pracy oraz grafiki dyżurów.
 • Miesięczna karta pracy pracownika wypełniana automatycznie.
 • Roczne zestawienie godzin pracownika.
 • Ręczne lub automatyczne /kreator/ wypełnianie grafika.
 • Kontrola poprawności grafika - dublowanie godzin, brak obsadzonych zmian, brak wypoczynku, itp.
 • Planowanie dni pod przewidywany urlop (opieka, choroba, itp.).
 • Własne symbole pracy.
 • Dwa tryby wizualizacji grafika: nr. zmiany i czas pracy na zmianie lub godzina rozpoczęcia i godzina zakończenia pracy na zmianie.
 • Dowolny: wymiar czasu pracy pracownika, zakres czasu rozliczania godzin, rozkład czasu pracy dla stanowiska.
 • Modyfikacja ilości dni roboczych, wolnych i świątecznych w miesiącu.
 • Dni ustawowo wolne od pracy, niedziele niehandlowe, godziny nocne, świąteczne i nadliczbowe.
 • Opis programu i pomoc zintegrowana z programem.
 • Równoczesna praca na wielu otwartych grafikach.
 • Bieżąca analiza błędów i nieprawidłowości dla grafika i pracownika.
 • Moduł statystyczny umożliwiający zapoznanie się ze stanem urlopów, dodatkowych urlopów, ilości chorobowego, opieki, badań, szkoleń oraz godzin nadliczbowych i świątecznych w poszczególnych zakresach czasowych razem: dla pojedynczego pracownika i zespołu pracowników.
 • Wydruk: grafika dla stanowiska lub pojedynczego pracownika, wydruki analiz, eksport do PDF.
 • Przesłanie grafika emailem na docelowe stanowisko.
 • Generowanie listy obecności.

Wymagania

Program do prawidłowego działania wymaga zainstalowanego środowiska uruchomieniowego w wersji min. .NET 4.0. W razie braku w systemie do pobrania na stronie Microsoft.

Brakujące środowisko NET 4.0 najprościej zainstalować z Panelu sterowania, wybierając Programy i funkcje oraz opcję Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows znajdującą się z lewej strony. W oknie które zostanie otwarte należy zaznaczyć brakujący element i zatwierdzić wybór. Środowisko zostanie pobrane przez sieć i zainstalowane automatycznie.

Obsługiwane systemy operacyjne: wszystkie na których można zainstalować środowisko uruchomieniowe .NET 4.0 - Windows XP z dodatkiem SP3 i nowsze.

Wymagania dotyczące miejsca na dysku:

Platforma .NET 4.0 50 MB
Program Grafik 18 MB
Zapisane dane wielkość pliku z danymi zależy od ilości zapisanych przez program danych i jest ograniczona możliwościami systemu operacyjnego.

Zaleca się zabezpieczenie dla potrzeb aplikacji min. 5GB powierzchni dyskowej.

(C) Rabasoft 2012-24